• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 23-8-20155-12
  43
 • 44

            บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี.เอส อินเตอร์การ์ด จำกัด  

                        SECURITY S.P.S INTERGUARD CO.,LTD

         ดูแลให้บริการรักษาความปลอดภัย ที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย และงานบริการควบคู่กัน โดยมีระบบการจัดการที่ดี สอดคล้องกับผู้ใช้บริการ แต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้เพื่อทำให้ระบบรักษาความปลอดภัย ได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

Our Service 

? โรงแรม , หมู่บ้าน , คอนโดมิเนียม , อาคารพาณิชย์ , อพาร์ทเม้นท์

? โรงงานอุตสาหกรรม , โลจิสท์ติกส์ , คลังสินค้า , บริษัท , ห้าง , ร้าน , ลานจอดรถ

? งานก่อสร้างโครงการหมู่บ้าน

? งานเหมาดูแลนอกสถานที่

? ตามที่ผู้ว่าจ้างจะกำหนด