ประวัติบริษัท


            จากการขยายตัวของภาคธุรกิจ  จึงก่อตั้งขึ้นเป็น บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี.เอส อินเตอร์การ์ด จำกัด

โดยทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน   โดยมีวัตถุประสงค์    ให้บริการทางด้านการรักษาความ

ปลอดภัย   ซึ่งหมายรวมถึงทั้งทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า     อันเป็นที่มาของระบบการ

รักษาความปลอดภัย ที่มุ่งเน้นการให้บริการรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ ควบคู่กับงานบริการ

ที่ได้มาตรฐาน ข้อมูลบริษัททุนจดทะเบียน                 3 ล้านบาท (ชำระเต็ม)


ปีที่ก่อตั้งบริษัท                2557

สำนักงานที่ตั้ง                 78/37 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

Line  ID                          neung_suvimon

E - mail                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone                            02-3299189 , 087-7046709 , 082-0599704

Fax.                               02-3299189This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">