สวัสดิการพนักงาน

-   วันหยุดนักขัตฤกษ์ปีละ 13 วัน (ได้ 2 แรง)

-   ประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน

-   ทำงานครบ 1 ปี ลาพักร้อนได้ 6 วัน (ได้ค่าแรง)

-   เบี้ยขยัน

-   เงินเบิกรายวัน