บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี.เอส อินเตอร์การ์ด จำกัด  

SECURITY S.P.S INTERGUARD CO.,LTD

        ดูแลให้บริการรักษาความปลอดภัย ที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย และงานบริการควบคู่กัน โดยมีระบบการจัดการที่ดี สอดคล้องกับผู้ใช้บริการ แต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้เพื่อทำให้ระบบรักษาความปลอดภัย ได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

Our Service 

  • โรงแรม , หมู่บ้าน , คอนโดมิเนียม , อาคารพาณิชย์ , อพาร์ทเม้นท์
  • โรงงานอุตสาหกรรม , โลจิสท์ติกส์ , คลังสินค้า , บริษัท , ห้าง , ร้าน , ลานจอดรถ
  • งานก่อสร้างโครงการหมู่บ้าน
  • งานเหมาดูแลนอกสถานที่
  • ตามที่ผู้ว่าจ้างจะกำหนด